Tomater - Åke Truedsson
Åke Truedsson
Tomater
Från planta till skörd

· Tomatens ursprung och anatomi
· Mer om tomatens historia
· F1-hybrider
· Odling
· Skördedags
· Varför är tomaten så nyttig?
· Sjukdomar och andra problem